Loader

Geleceği Şekillendiren Mimari Çözümler

Mimari Tasarım Nedir, Nasıl Yapılır?

Mimari Tasarım Nedir, Nasıl Yapılır?

Mimari Tasarım bir yapıyı biçim, mekan ve ambiyans olarak planlamayı, tasarlamayı ve inşa sürecini ifade eden bir süreçtir.

Mimari Tasarım Nedir?

Mimari Tasarım, inşa edilecek yapıların fiziksel özelliklerini, kullanım amaçlarını, inşasında kullanılacak yapı malzemelerinin belirlendiği bir tasarım evresidir. Mimari tasarım sürecinde, yapıya dair kat planını ve çizimlerini yapmak için kullanılan bir yöntemdir ve bu plan ve çizimler, yapının nasıl inşa edileceğini bizlere göstermektedir.

Mimari tasarım çalışmaları, inşa edilen yapıların mimari proje sürecinde planlama, tasarlama ve uygulama faaliyetlerini kapsayan bir tasarım sürecidir. Süreç sonunda elde edilen mimari projenin değeri, mimari tasarım sürecine bağlı olarak belirlenmektedir.

İyi planlanmış ve iyi tasarlanmış bir projenin mimari sürecinde tasarlanan yapı daha estetik daha dayanıklı ve daha ekonomik şekilde inşa edilebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

Mimari Tasarım Nasıl Yapılır?

Mimari Tasarımcılar tarafından yapılan tasarım çalışmaları, inşa edilmesi planlanan binaların, yapıların, köprü ve diğer bütün yapı çeşitlerinin inşa öncesinde mimarlar tarafından tasarlanması anlamına gelmektedir.


Mimari bir tasarım yapmak, sanat ve güzelliği, bilim ve mühendisliği, değerleri ve inançları, dostluğu ve takım çalışmasını içerir. Çok çeşitli kişilikleri, becerileri ve uzmanlığı bir araya getiren, hayatı güzelleştirmek, değer katmak amaçlı etkinliklerinden biridir. Müşteri, mimar ve ekibi için geniş kapsamlı bir yolculuktur.
  • Mimari tasarımın nasıl yapıldığına dair kısa bir özet hazırlamak gerekirse;
  • Müşterinin beklentileri ve istekleri dinlenmelidir.
  • Mimari tasarımcılar, taslak projelerle müşteri geri dönüşlerine bağlı olarak düzenlemeler yaparlar.
  • Mimari projenin son hali oluşturulduğunda mimari çizim programları aracılığıyla gerekli görselleştirmeler yapılır.
  • Projenin son hali, statik projeyle birlikte inşaat sahasında, şantiyelerde uygulanır.

Mimari Tasarım Sürecini sağlam bir organizasyon ile yönetmek ek olarak yapılan, yapılacak çalışmaları karşılıklı bir sözleşme içerisinde gerçekleştirme gerekmektedir.

Mimarlar tarafından gerçekleştirilen tasarım sürecine neyin dahil olduğuna dair basit, net, yasal olarak tanımlanmış bir anlayış, tüm sürece fayda sağlayacaktır, çatışmayı önleyecek ve büyük veya küçük bir mimari projenin ele alınması, tasarlanması ve inşa edilmesine dahil olan tüm ortakların karşılıklı ilişkilerini ve sorumluluklarını netleştirmeye yardımcı olacaktır.

Whatsapp Destek
Çevrimiçi